José Pompeu de Proença

Pluviómetro e termo-higrómetro externo

Vista do pluviómetro e do termo-higrómetro externo

   RETROCEDER  

   « Portal »     « Estrutura do sítio »